Byte. CONCERT LA CLUJ. 2010. Februarie 20. Muzică clasică

Concert de muzică franceză
În ciclul artiştii instrumentişti ai operei