Byte. HOT TRACKS. Guns’n’Roses. Used To Love Her. 1988

… „But I Had To Kill Her” întotdeauna îmi întindea un zâmbet diabolic pe buze, care nu se vedea în semiîntunericul petrecerii …