Byte. GRAFFITI. Alte repere. Bitza feat. Junky

mutaţi mutăm munţi mulţi cu munţii de muniţie