Byte. DJs LA CLUJ. 2010. Februarie 12. Bass Monsters

Bass Monsters

Byte. CONCERT LA CLUJ. 2009. noiembrie 21. Bass Monsters

Bass Monsters. Socketspun, Factor 44, Madliquid
La Gazette (Calea Turzii 18), orele 22.00

Byte. CONCERT LA CLUJ. 2009 octombrie 3. Electronic Hunt

Socketspun (breaks), Factor 44 (dnb), Madliquid (dnb)
La Gazette, sâmbătă 3 octombrie, orele 22.00